Do you want to remove all your recent searches?

All recent searches will be deleted

Watch fullscreen

تظاهرات شیعیان عراقی در برابر سفارت بحرین در بغداد

صدها تن از مردم عراق در مقابل سفارت بحرین تجمع اعتراض آمیز برگزار کردند. شرکت کنندگان عراقی، کشته شدن معترضان بحرینی در روزسه شنبه توسط نیروهای امنیتی و بازداشت صدها نفر از شیعیان این کشور را محکوم کردند.

حمله نظامیان بحرینی به مردم معترض که در اطراف منزل آیت الله شیخ قاسم عیسی، از مراجع شیعیان تجمع کرده بودند به کشته شدن پنچ تن و بازداشت بیش از ۲۸۰ نفر انجامید.

تظاهرات کنندگان عراقی که به فراخوان مقتدی صدر در مثابل سفارت بحرین تجمع کردند خواستار پایان دادن به بازداشت این روحانی شیعه و همچنین آزادی بازداشت شدگان بحرینی شدند.

استقرار نیروهای امنیتی بر بام منزل شیخ عیسی قاسم
رژیم #بحرین وی را به #حصر خانگی محکوم کرده است. pic.twitter.com/1RDH0HDDVT— کلمه (@Kaleme) May 23, 2017

ابراهیم الجبری، رئیس دفتر مقتدی صدر روحانی شیعه از سفیر بحرین در عراق می خواهد تا نظر معترضان عراقی را به پوش دولت مطبوع خود برساند او میگوید: «ما از شما می خواهیم تا به حقوق بشر احترام بگذارید. دولت شما نقض حقوق بشر کرده است. ما تانک ها و گاز اشک آور را دیدیم ما مهمات و گلوله های پلاستیکی و کشته شدن مردم بحرین را به چشم دیدیم.»

از آغاز محاکمه شیخ عیسی قاسم، در مناطق مختلف بحرین از جمله منطقه الدراز در نزدیکی منامه پایتخت این کشور چندین تظاهرات اعتراض آمیز برگزار شده است.

.

Browse more videos