Search
Library
Watch fullscreen
12 years ago|2.8K views

Mektubât-ı Şerif / 2.Cild 9.cu Mektup / İmam-ı Rabbâni

Behaeddîn Ziya Sadık
[2.9] İmâm-ı Rabbânî Müceddid-i elf-i sânî “kaddesallahü teâlâ esrârehül’azîz”, bu mektûbu molla Ârif Hutenî Bedahşîye yazmışdır. (Lâ ilâhe illallah) kelimesinin üstünlüklerini ve tenzîh makâmını ve (îmân-ı gayb)ı bildirmekdedir.

Browse more videos