6 years ago

Renee Dai - Chu Shi Tui Jie

Renee Dai
Renee Dai
RENEE DAI - CHU SHI TUI JIE (Chu Shi Tui Jie)

Arranger: Zhao Ji He
Composer: Jia Lin, Steve Lee
Producer: Shu Liang Fang @ Hao Ren You Xian
Author: Xia Zhi

© 2005 Fame Music Ltd.