Krystali Swarovski rhinestone cell phone

18 years ago
Krystali Rose Pink Swarovski rhinestone Motorola Razr v3

Recommended