6 years ago

Harlem Shake ( Madonna, Lady Gaga, Lana Del Rey, Cher, Rihanna, Katy Perry, Liza)

Charlie Hides Espanol
Charlie Hides Espanol
Madonna baila el "Harlem Shake"

http://www.charliehidestv.com/