Intuition / Intuicja 2016 - paintings of / malarstwo Agnieszka Glowacka

7 years ago
Show of paintings of the artist from the years 2005-2015 accompanying the exhibition "Intuition", which was held at the Willa Gallery in Lodz, Poland on 9.08-11.09.2016.
Pokaz obrazów artystki z lat 2005-2015 towarzyszący wystawie "Intuicja", która odbyła się w Galerii Willa w Łodzi w dniach 9.08-11.09.2016.

Recommended