Chiến tranh Triều Tiên (phiên bản Liên Xô) - tập 1

  • 8 years ago
Kim Nhật Thành tiếp tục tìm kiếm đồng minh để đánh lại Nam Triều Tiên. Ông nhận được bảo đảm từ Mao Trạch Đông: nếu Mỹ can thiệp vào cuộc chiến, Trung Quốc sẽ giúp đỡ CHDCND Triều Tiên. Dựa vào đó, Liên Xô cũng quyết định ủng hộ Kim Nhật Thành. Có lẽ, quyết định của Stalin bị ảnh hưởng bởi thực tế như sau: Dean G. Acheson, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ đã tuyên bố vào tháng 1 là Nam Triều Tiên nằm ngoài phạm vi phòng thủ của Hoa Kỳ. Từ đó, có thể rút ra kết luận là Mỹ sẽ không cung cấp viện trợ quân sự trực tiếp cho Lý Thừa Vãn trong trường hợp bị miền Bắc tấn công.

Việc chuẩn bị chiến dịch tấn công bắt đầu giữa những lớn tiếng về việc tái thống nhất đất nước. Liên Xô viện trợ Bắc Triều Tiên một lượng khá lớn vũ khí, bao gồm cả xe tăng và máy bay.

Recommended