7 years ago

Analiza FMEA

Lean Management
Analiza przyczyn i skutków wad – FMEA
Failure Mode and Effect Analysis

Celem FMEA jest znalezienie - poprzez wykorzystywanie wiedzy i doświadczeń -potencjalnych przyczyn i skutków wad (błędów) popełnianych przy projektowaniu i wyeliminowanie ich – najlepiej zanim jeszcze powstanie gotowy wyrób.

Polega na oszacowaniu ryzyka pojawienia się wad i błędów, ocenie ich znaczenia (konsekwencji) i możliwości wczesnego wykrywania i proponowaniu na tej podstawie rozwiązań prewencyjnych lub korygujących z uwzględnieniem krytyczności wad / błędów.