קופיקו העונה הראשונה - פרק 4 -הכלב החולה

  • 9 years ago
הכלב חולה

תמר שאלה את שלומקה למה הוא לא אוכל. הוא ענה שכואבות לו השניים .ואחרי העבודה ילך לרופא השניים.
תמר ראתה שגם הכלב אינו אוכל לכן בקשה מיורם שיקח אותו לויטרנר.אך ליורם לא היה זמן .
לאחר שכולם יצאו מהבית חשב קופיקו שגם לכלב כואבות השניים,כי הוא לא אכל. לכן, הוא לקח את הכלב לרופא השניים של שלומקה.
.הוא נכנס למרפאה, חכה בתור ברגע שהרופא קרא " מי בתור?" הוא מיד נכנס , ושם את הכלב על כסא הטפולים.."

Recommended