05 ஆம் தேதி, யூலை மாதம் - 2015 ஆம் ஆண்டு] * "எம் அண்ணனின் எண்ணத்தில் உதிர்த்த சிந்தனைத் துளிகள்"...!!! * "கரும்புலிகள் எமது இனத்தின் தற்காப்பு கவசங்கள் எமது போரட்டப் பாதையின் தடைநீக்கிகள் எதிரியின் படை பலத்தை தமது மனபலத்தால் உடைத்தெறியும் நெருப்பு மனிதர்கள்"...! * "உலக வரலாற்றில் எங்கும் எப்பொழுதும் நிகழாத அற்புதமான தியாகங்களும் அதிசயமான அர்ப்பணிப்புகளும் மாபெரும் அற்புதங்களும் எமது தமிழீழத் தாயக மண்ணில் நிகழ்ந்திருக்கின்றன"...! - தமிழீழத் தேசியத் தலைவர் மேதகு. வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரன் அவர்கள்- இன்றைய நாளில் தமிழீழத் தாய் மண்ணின் விடியலுக்காய் தமது இனிய, இளைய, வீர இன்னுயிர்களை ஆகுதியாக்கி வீரச்சாவைத் தழுவிக்கொண்ட அனைத்து எம் மாவீரர்களையும்...மாவீராங்கனைகளையும், எமது மக்களையும் எனது நெஞ்சில் நிறுத்தி தலை சாய்த்து எனது வீரவணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். - பா.பாலா "புலிகளின்தாகம் தமிழீழத் தாயகம்" * - Web Site : - https://www.facebook.com/pages/ஈழச்சூரியன்-தமிழீழம்/ - http://www.facebook.com/balasingam.balakrishnan - https://www.facebook.com/B.Bala87280Fr - https://www.facebook.com/balasingam.sathasivam - https://www.facebook.com/uthayakumary.balasingam.7 - http://www.facebook.com/Sooriya.Uthayam - http://www.tsu.co/EelamBala - https://www.youtube.com/c/balasingam87 - http://www.dailymotion.com/Eelam-Yaal-Nallur-B-Bala - http://www.dailymotion.com/b-u-bala - HTTP://TWITTER.COM/BALA87FR - https://twitter.com/JaffnaBALA - https://vimeo.com/user12779169/videos - https://soundcloud.com/tamil-eelam - https://soundcloud.com/jaffna-nallur-b-u-bala - https://vimeo.com/user12779169/ - http://www.myspace.com/tamileelambalakrishnan87 - http://pulse.yahoo.com/y - http://pulse.yahoo.com/BALASINGAMBALAKRISHNAN * Google + : EelachSooriyan TamilEelam * Google + : Balasingam Balakrishnan * Google + : Balasingam Sathasivam * Google + : Uthayakumary Balasingam * Google + : Balasingam87 * உலகின் வினோதங்கள், பல்சுவை செய்திகள், மருத்துவச் செய்திகள், தொழிநுட்ப செய்திகள், தமிழ் திரைப் படங்கள், தமிழ் திரைப் பாடல்கள் : - http://www.dailymotion.com/b-u-bala - https://www.youtube.com/c/balasingam87 - https://twitter.com/balasingam87 - http://www.youtube.com/uthayakumary - https://twitter.com/JaffnaBALA - Orkut: Balasingam Balakrishnan - https://soundcloud.com/jaffna-nallur-b-u-bala * பிரான்ஸ் நாட்டில் உள்ளவர்கள் Freebox இல் யூடியூப் ஜ (YouTube ஜ) பார்வையிட : EelachSooriyan TamilEelam BALASINGAM87 * பிரான்ஸ் நாட்டில் உள்ளவர்கள் Freebox இல் Dailymotion ஜ பார்வையிட : Eelam-Yaal-Nallur-B-Bala B-U-BALA மீண்டும் சந்திப்போம் அதுவரை எனது புரச்சிகரமான வணக்கம் அனைத்து என் தாய்த் தமிழ் உறவுகளுக்கும். - நன்றி, வணக்கம். தமிழ் ஈழம் - யாழ் / நல்லூர் பா.பாலகிருஷ்ணன் - 87280 லிமோஸ், பிரான்ஸ்" />

Voulez-vous effacer les recherches récentes ?

Toutes les recherches récentes seront supprimées

Regarder en plein écran

Yaar Ival KarumPulikal Ltte - TamilEelam Yaal Nallur B.Bala - 87280 Limoges, France

BALAKRISHNAN BALASINGAM
il y a 4 ans|818 vues
* "யார் இவள்?.?.?...தமிழீழத் தேசியக் கரும்புலிகள் குறுஞ்சித்திரம்"...!!!

- மீழ் ஆக்கம் : தமிழ் ஈழம் யாழ் / நல்லூர் பா.பாலா - [B.Bala]

87280 லிமோஸ்

பிரான்ஸ்

* "இன்று தமிழீழத் தேசியக் கரும்புலிகள் நாள்"...!!! - 05/07/2015

[05 ஆம் தேதி, யூலை மாதம் - 1987 ஆம் ஆண்டு => 05 ஆம் தேதி, யூலை மாதம் - 2015 ஆம் ஆண்டு]

* "எம் அண்ணனின் எண்ணத்தில் உதிர்த்த சிந்தனைத் துளிகள்"...!!!

* "கரும்புலிகள் எமது இனத்தின் தற்காப்பு கவசங்கள் எமது போரட்டப் பாதையின் தடைநீக்கிகள் எதிரியின் படை பலத்தை தமது மனபலத்தால் உடைத்தெறியும் நெருப்பு மனிதர்கள்"...!

* "உலக வரலாற்றில் எங்கும் எப்பொழுதும் நிகழாத அற்புதமான தியாகங்களும் அதிசயமான அர்ப்பணிப்புகளும் மாபெரும் அற்புதங்களும் எமது தமிழீழத் தாயக மண்ணில் நிகழ்ந்திருக்கின்றன"...!

- தமிழீழத் தேசியத் தலைவர் மேதகு. வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரன் அவர்கள்-

இன்றைய நாளில் தமிழீழத் தாய் மண்ணின் விடியலுக்காய் தமது இனிய, இளைய, வீர இன்னுயிர்களை ஆகுதியாக்கி வீரச்சாவைத் தழுவிக்கொண்ட அனைத்து எம் மாவீரர்களையும்...மாவீராங்கனைகளையும், எமது மக்களையும் எனது நெஞ்சில் நிறுத்தி தலை சாய்த்து எனது வீரவணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன்.

- பா.பாலா

"புலிகளின்தாகம் தமிழீழத் தாயகம்"

* - Web Site :

- https://www.facebook.com/pages/ஈழச்சூரியன்-தமிழீழம்/

- http://www.facebook.com/balasingam.balakrishnan

- https://www.facebook.com/B.Bala87280Fr

- https://www.facebook.com/balasingam.sathasivam

- https://www.facebook.com/uthayakumary.balasingam.7

- http://www.facebook.com/Sooriya.Uthayam

- http://www.tsu.co/EelamBala

- https://www.youtube.com/c/balasingam87

- http://www.dailymotion.com/Eelam-Yaal-Nallur-B-Bala

- http://www.dailymotion.com/b-u-bala

- HTTP://TWITTER.COM/BALA87FR

- https://twitter.com/JaffnaBALA

- https://vimeo.com/user12779169/videos

- https://soundcloud.com/tamil-eelam

- https://soundcloud.com/jaffna-nallur-b-u-bala

- https://vimeo.com/user12779169/

- http://www.myspace.com/tamileelambalakrishnan87

- http://pulse.yahoo.com/y

- http://pulse.yahoo.com/BALASINGAMBALAKRISHNAN

* Google + : EelachSooriyan TamilEelam

* Google + : Balasingam Balakrishnan

* Google + : Balasingam Sathasivam

* Google + : Uthayakumary Balasingam

* Google + : Balasingam87

* உலகின் வினோதங்கள், பல்சுவை செய்திகள், மருத்துவச் செய்திகள், தொழிநுட்ப செய்திகள், தமிழ் திரைப் படங்கள், தமிழ் திரைப் பாடல்கள் :

- http://www.dailymotion.com/b-u-bala

- https://www.youtube.com/c/balasingam87

- https://twitter.com/balasingam87

- http://www.youtube.com/uthayakumary

- https://twitter.com/JaffnaBALA

- Orkut: Balasingam Balakrishnan

- https://soundcloud.com/jaffna-nallur-b-u-bala

* பிரான்ஸ் நாட்டில் உள்ளவர்கள் Freebox இல் யூடியூப் ஜ (YouTube ஜ) பார்வையிட :

EelachSooriyan TamilEelam

BALASINGAM87

* பிரான்ஸ் நாட்டில் உள்ளவர்கள் Freebox இல் Dailymotion ஜ பார்வையிட :

Eelam-Yaal-Nallur-B-Bala

B-U-BALA

மீண்டும் சந்திப்போம் அதுவரை எனது புரச்சிகரமான வணக்கம் அனைத்து என் தாய்த் தமிழ் உறவுகளுக்கும்.

- நன்றி, வணக்கம். தமிழ் ஈழம் - யாழ் / நல்லூர் பா.பாலகிருஷ்ணன் - 87280 லிமோஸ், பிரான்ஸ்

Vidéos à découvrir