Do you want to remove all your recent searches?

All recent searches will be deleted

Watch fullscreen

دومین انفجار انتحاری در برابر مساجد شیعیان عربستان

انفجار انتحاری در نزدیکی مسجد شیعیان شهر دمام در شرق عربستان سعودی دست کم چهار کشته بر جای گذاشته است. این حمله تنها یک هفته پس از حمله ای مشابه به مسجدی شیعی در شهر قطیف، در همسایگی دمام، انجام می گیرد. این دو شهر عمدتا شیعه نشین هستند.

پس از وقوع انفجار هفته گذشته قطیف و کشته شدن بیش از بیست نفر، گروه «دولت اسلامی» مسئولیت این اقدام را برعهده گرفت. با تایید این خبر توسط مقامات سعودی، حمله قطیف رسما به عنوان نخستین اقدام داعش در خاک عربستان ثبت شد.