Do you want to remove all your recent searches?

All recent searches will be deleted

Watch fullscreen

گروگان هلندی در مالی آزاد شد

خبر کوتاه

ارتش فرانسه طی عملیاتی در شمال مالی موفق شد شایک رییکه را آزاد کند. گروه افراطی «اکمی» وابسته به القاعده، این شهروند هلندی را در نوامبر سال ۲۰۱۱ در شهر تیمبوکتو ربوده و به گروگان گرفته بود.

از تابستان گذشته تاکنون، حدود سه هزار تن از نیروهای ویژه ارتش فرانسه در کشورهای مالی و موریتانی و نیجر و چاد و بورکینافاسو با جهادگران افراطی می جنگند.

Browse more videos