Bạn có muốn xóa tất cả những tìm kiếm gần đây?

Tất cả các nội dung tìm kiếm gần đây sẽ bị xóa

The Gong Show - Gene Gene The Dancing Machine (5)

4 năm trước1.8K views

Comedy2015

BuzzFeedDaily

The Gong Show - Gene Gene The Dancing Machine (5)

Báo cáo video này

Chọn một vấn đề

Nhúng video

The Gong Show - Gene Gene The Dancing Machine (5)
Phát tự động
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x2jn05f" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Thêm video này vào trang của bạn bằng mã nhúng trên

Báo cáo video này

Chọn một vấn đề

Nhúng video

The Gong Show - Gene Gene The Dancing Machine (5)
Phát tự động
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x2jn05f" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Thêm video này vào trang của bạn bằng mã nhúng trên