Χαιρετισμός κ. Γρίβα -Ομιλία κ.ΠΕΡΒΑΙΝΑ

10 years ago
Ημερίδα στο Πολεμικό Μουσείο για την υγεία των Αποστράτων (30/5/2014), με τη συνδιοργάνωση Ε.Α.Α. και Σ.Α./ΣΣΑΣ. Χαιρετισμός απο συντονιστή κ. Θ.Γρίβα καιν χαιρετισμός-ομιλία Προέδρου ΕΑΑΝ κ. Σ.ΠΕΡΒΑΙΝΑ.

Recommended