solty1970

@solty1970
Duyular dışı algılama (DDA) bilinen duyu araçları ve organlarını (göz-kulak-dokunma...) kullanılmadan, uzak yerlerden bilgi edinmektir.

Uzak derken, bu mekansal bir uzaklık (yanı başınızda gizli bir nesne veya uzayda herhangi bir yer) veya zamansal uzaklık (binlerce yıl öncesi, şimdi ve gelecek) olabilir.

DDA'nın iki farklı şekli Durugörü (clairvoyance) ve uzaktangörüdür (Remote viewing, RV).

DURUGÖRÜ
Durugörü, en basit tanımla, normal duyularla ulaşılamayan bilgiye ulaşmaktır. Bu bilgiye ulaşma gözün önünde kısa bir görüntü (durugörü), ses işitme (duruişiti), tat (durutat) veya koku (durukoku) şeklinde olabilir. Ulaşılan bilginin erişim seviyesi, zamandan bağımsızdır: geleceğe (önceden bilme, öngörme), şimdiye ve geçmişe (psikometri ait olabilir. Aynı zamanda da yerden bağımsızdır. Durugörü uzaklıkla da sınırlı değildir. Buradaki tek sorun, görülenlerin ya da algılananların, normal duyu organlarımızla alıştığımız tarzda net ve canlı olmamasıdır. Daha uçucu, daha soluk olmasıdır. Genelde çalışılarak pek elde edilemez. Doğuştan gelen bir yetenek olarak ortaya çıkar ya da sonradan.

- Gelecekteki kötü tehlikeleri önceden görme, premonition
- Gelecekle ilgili iyi veya nötral olayları bilme, precognition
- Geçmişe ait olayları tarifleme, genelde, eski bir objeye dokunarak, psikometri şeklinde olabilir.

Durugörüde, çoğunlukla soluk, kısa süreli hızlı geçen, puslu görüntüler görülür. Buna eşlik eden, diğer duyumsal algılar da olabilir: tad, koku, işitsel algılar... Durugörü esnasında bazı kişilerde kaygı, korku, terleme, nazbız yükselmesi, bulantı, neşe gibi değişik duygu halleri ortaya çıkabilir. Görüntüler ve bu hisler bazen rahatsızlık verici olabilir ve kişide psikolojik sorunlara neden olabilir.

DURUGÖRÜLERİNİZİ ve RÜYALARINIZI PAYLAŞIN
*******************************************
http://www.evrenindili.com/