Thăng Long Audio - Hài Tết Việt

Hài Tết Việt, Thăng Long Audio, Hài Tết
Thăng Long Audio/Hài Tết Việt - Kênh Dailymotion chính thức của Công Ty Cổ Phần Nghe Nhìn Thăng Long Audio-Visual. Sản xuất, phát hành các sản phẩm đĩa hình, đĩa tiếng, tổ chức biểu diễn nghệ thuật.
603
người theo dõi
134
video