Encantadia 2016

@encantadia2016
4:40
Mulawin VS Ravena: Pag-iisang dibdib nina Almiro at Anya | Episode 85
7 years ago
3:23
Mulawin VS Ravena: Sagupaan ng dalawang hari | Episode 84
7 years ago
4:17
Mulawin VS Ravena: Pagpaslang ni Rafael kay Gabriel | Episode 83
7 years ago
0:30
Mulawin VS Ravena Teaser Ep. 83: Huling Miyerkules
7 years ago
4:43
Mulawin VS Ravena: Alok na pagpapakasal ni Pagaspas | Episode 81
7 years ago
4:33
Mulawin VS Ravena:| Sugo ng mga Mulawin Episode 80
7 years ago
4:24
Mulawin VS Ravena: Pagpaslang ng halimaw kay Magindara | Episode 79
7 years ago
3:45
Mulawin VS Ravena: Kapangyarihan ng Balasik laban sa halimaw | Episode 78
7 years ago
3:22
Mulawin VS Ravena: Pag-amin ng pag-ibig sa isa’t isa
7 years ago
3:35
Mulawin VS Ravena: Pagpili sa dapat mabuhay | Episode 76
7 years ago
4:13
Mulawin VS Ravena: Pakikipaglaban sa halimaw| Episode 75
7 years ago
4:36
Mulawin VS Ravena: Pagyakap ni Magindara sa panganib | Episode 74
7 years ago
6:20
Mulawin VS Ravena: Ang pagbawi ni Magindara sa Balasik | Episode 73
7 years ago
5:18
Mulawin VS Ravena: Tulong mula kay Magindara | Episode 72
7 years ago
0:30
Mulawin VS Ravena Teaser Ep. 73: May magbabalik sa Avila
7 years ago
5:43
Mulawin VS Ravena: Pagbabalik ni Pagaspas | Episode 71
7 years ago
3:19
Mulawin VS Ravena: Panganib sa buhay ni Lawiswis | Episode 70​
7 years ago
4:55
Mulawin VS Ravena: Hinagpis ni Bogart | Episode 69
7 years ago
4:13
Mulawin VS Ravena: Salamangka ng Balasik ni Daragit | Episode 68
7 years ago
0:30
Mulawin VS Ravena Teaser Ep. 67: Maghahari na ba ang kasamaan?
7 years ago
4:14
Mulawin VS Ravena: Pagkasakop sa mga Mulawin | Episode 67
7 years ago
3:49
Mulawin VS Ravena: Ang Mulawin sa loob ng perya | Episode 66
7 years ago
0:30
Mulawin VS Ravena Teaser Ep. 66: Proteksyon kay Lawiswis
7 years ago
0:30
Mulawin VS Ravena Teaser Ep. 65: Huling apat na linggo
7 years ago
5:27
Mulawin VS Ravena:​ ​ Kalabanin ang sariling lahi | Episode 6​5​
7 years ago
4:48
Mulawin VS Ravena: Halik ni Lawiswis | Episode 64
7 years ago
5:14
Mulawin VS Ravena: Pagbalik sa alaala ni Lawiswis | Episode 63
7 years ago
4:28
Mulawin VS Ravena: Paalam, Diyosang Sandawa | Episode 62
7 years ago
3:02
Mulawin VS Ravena: Pagpaslang kay Diyosang Sandawa | Episode 61
7 years ago
0:30
Mulawin VS Ravena Teaser Ep. 62: Almiro laban kay Rafael
7 years ago