او 8 سال سن دارد، برخلاف همسالانش بسیار گشاده روی، همدل و بسیار باهوش است. هنگامی که عمه از زمان تولد او را ترک کرد، او ناامید شد تا پدرش دمیر را که قبلا هرگز ندیده بود، پیدا کند.
دمیر اویکو که در زندگی‌اش یک گرفتاری متناوب دارد و یتیمی که د...
5
followers
304
videos

All videos

This month

06:39

Kızım - Dokhtaram - سریال دخترم

از ابتدا تا انتها اویکو 25

16 days ago

06:20

Kızım - Dokhtaram - سریال دخترم

از ابتدا تا انتها اویکو 24

18 days ago

08:03

Kızım - Dokhtaram - سریال دخترم

از ابتدا تا انتها اویکو 23

20 days ago

08:15

Kızım - Dokhtaram - سریال دخترم

از ابتدا تا انتها اویکو 22

22 days ago

08:22

Kızım - Dokhtaram - سریال دخترم

از ابتدا تا انتها اویکو 21

24 days ago

07:53

Kızım - Dokhtaram - سریال دخترم

از ابتدا تا انتها اویکو 20

26 days ago

07:54

Kızım - Dokhtaram - سریال دخترم

از ابتدا تا انتها اویکو 19

29 days ago

Early this year

07:42

Kızım - Dokhtaram - سریال دخترم

از ابتدا تا انتها اویکو 18

last month

08:04

Kızım - Dokhtaram - سریال دخترم

از ابتدا تا انتها اویکو 17

last month

08:43

Kızım - Dokhtaram - سریال دخترم

از ابتدا تا انتها اویکو 16

last month

08:15

Kızım - Dokhtaram - سریال دخترم

از ابتدا تا انتها اویکو 15

last month

07:15

Kızım - Dokhtaram - سریال دخترم

از ابتدا تا انتها اویکو 14

last month

08:25

Kızım - Dokhtaram - سریال دخترم

از ابتدا تا انتها اویکو 13

2 months ago

08:22

Kızım - Dokhtaram - سریال دخترم

از ابتدا تا انتها اویکو 12

2 months ago

08:28

Kızım - Dokhtaram - سریال دخترم

از ابتدا تا انتها اویکو 11

2 months ago

11:49

Kızım - Dokhtaram - سریال دخترم

از ابتدا تا انتها اویکو 10

2 months ago

08:42

Kızım - Dokhtaram - سریال دخترم

از ابتدا تا انتها اویکو 9

2 months ago

08:41

Kızım - Dokhtaram - سریال دخترم

از ابتدا تا انتها اویکو 8

2 months ago

08:37

Kızım - Dokhtaram - سریال دخترم

از ابتدا تا انتها اویکو 7

2 months ago

08:17

Kızım - Dokhtaram - سریال دخترم

از ابتدا تا انتها اویکو 6

2 months ago

08:59

Kızım - Dokhtaram - سریال دخترم

از ابتدا تا انتها اویکو 5

2 months ago

08:42

Kızım - Dokhtaram - سریال دخترم

از ابتدا تا انتها اویکو 4

2 months ago