Điện tử ứng dụng

@dientuungdung
Tạp chí Điện tử và Ứng dụng, góc nhìn toàn cảnh về Công nghiệp ICT, Viễn Thông, Công nghệ số, thị trường Điện tử tiêu dùng, xu hướng, sản phẩm công nghệ mới, xu hướng sản phẩm gia dụng mới ra mắt tại Việt Nam