Minh Phương

@ceominhphuong78
Minh Phương - Chuyên gia đánh giá ứng dụng và trò chơi, người đứng đầu ThuVienMobile. Một trong những người đi đầu trong ngành công nghệ thông tin hiện nay.
Website: https://thuvienmobile.net/author/minhphuong
Điện thoại: 0326886888
Địa chỉ: Hà Nội, Việt Nam