ស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័រផ្លូវការរបស់ Cambodian Idol។ ចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបាន notification ពីវីដេអូដែលបាន upload ថ្មីៗ។ Welcome to the official channel of Cambodian Idol.
14
followers
348
videos

All videos

More than a year ago