ค่ายเพลงนาทามเร็คคอร์ด ค่ายเพลงของคนอีสาน โดยคนอีสาน เพื่อคนทั้งประเทศ คือค่ายเพลงที่ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมด้านการร้องการเล่น เพื่อความสุขของผู้ที่ได้รับฟัง หากท่านต้องการศิลปินของค่ายเพลงนาทามเร็คคอร์ด สามารถติดต่อได้ ดังนี้ - ติดต่อโดยตรงที่ ค่ายเพ...
60
followers
5
videos