SBdee Seree ก็คือ สวัสดีช่องเสรี ครับ เพราะการสร้าง Pageครั้งแรกเกิดมีแฟนเพลงตามกันมาก ถ้าจะเปลิ่ยนก็มีผลต่ระบบ ผมหวังว่าแฟนๆคง เข้าใจ ยังไง ถ้ามีพ่วงท้ายประโยคก็จะมีคำว่า SBdeeSeree เสรี รุ่งสว่าง ครับ Admin ทีดูแลระบบคือ บริษัท Grandsatcom ครับ
63
followers
1
videos

All videos