Khonggianviet

@Khonggianviet
Chương trình Không gian Việt, phát sóng trên kênh Hà Nội TV, có sự tham gia cố vấn của Nội thất trẻ http://noithattre.vn/