65MediaStudio(Official)

@65MediaStudio
บริษัท หกห้า มีเดีย จำกัด ค่ายต้นกล้าฅนเพลง ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของนักร้อง หรือ กลุ่มคนมีฝัน ที่มีอุดมการณ์เดียวกัน มีการผลิตผลงานเพลงผ่านนักร้องเพลงใต้ เพื่อให้ผู้ัฟังทั่วประเทศได้รับฟังเพลงดี ๆที่มีคุณภาพ และเป็นทางเลือกที่3ของวงการเพลงบนพื้นฐานของ "