Advertising Console

  ผู้ตรวจการเเผ่นดินล้มประมูล กสทช.ไม่ได้

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  551
  156 จำนวนการรับชม
  ผู้ตรวจการเเผ่นดินล้มประมูล กสทช.ไม่ได้

  รายการ The Daily Dose ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555

  อำนาจตรวจสอบของผู้ตรวจการแผ่นดิน หาได้รวมถึงการตรวจสอบ "องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ" ไม่ เพราะอำนาจดังกล่าวจะไปอยู่ในบุคคลตามมาตรา ๑๓ (๑) (ค)๔ ฉะนั้น เมื่อกฎหมายว่าด้วยอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน ไม่ได้ก่อตั้งอำนาจในการฟ้องคดีตรวจสอบ "องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ" ต่อศาลปกครอง

  ฉะนั้น การที่ "ศาลปกครอง" แนะให้ชาวบ้านไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อตรวจสอบ กสทช.นั้นจึงเป็นคำแนะนำที่มั่วและไม่ได้อ่านกฎหมายครับ (ส่วนเรื่องความไม่เหมาะสมนั้นก็แน่นอนอยู่แล้วว่าโดยสถานภาพตุลาการไม่ควรทำ)

  พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล

  Source :
  http://blogazine.in.th/blogs/phuttipong/post/3793