ชี้ศาลรธน. ลุแก่อำนาจ หวังใช้ "ศาล" ปฏิวัติประเทศ

Try Our New Player
VoiceTV

by VoiceTV

523
187 views
  • About
  • Export
  • Add to
ชี้ศาลรธน. ลุแก่อำนาจ หวังใช้ "ศาล" ปฏิวัติประเทศ

รายการ Hot Topic ประจำวันที่ 6มิถุนายน 2555

วันนี้ (6 มิถุนายน 2555) ศาลรัฐธรรมนูญออกมาชี้แจง หลังจากที่ออกคำสั่งให้สภาชะลอการลงมติ "ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ" ในวาระ 3 โดยอ้างมาตรา 60 และมาตรา 69 ว่าบุคคลมีสิทธิฟ้องหน่วยงานรัฐ และมีหน้าที่ต่อต้านการได้มาซึ่งอำนาจรัฐที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ซึ่งทั้ง 2 ช่องทางสามารถยื่นผ่านทางอัยการสูงสุด และศาลรัฐธรรมนูญก็ได้

พร้อมทั้งยืนยันว่าศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่พิจารณษตามมาตรา 68 และแม้ว่าขบวนการของสภาสะดุดไปชั่วคราว แต่จะสร้างความเชื่อมั่นให้คนไทยและนานาประเทศว่า ประเทศไทยนั้นมีการถ่วงดุลย์อำนาจตามหลักนิติธรรม

ทางด้านคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สภาผู้แทนราษฎร มีความเห็นว่าคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญไม่ชอบและขัดต่อรัฐธรรมนูญ เพราะคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์คณะตุลาการฯไม่มีศักดิ์เหนือบทบัญญัติรัฐธรรมนูญได้ การใช้อำนาจและพฤติกรรมขององค์คณะตุลาการฯดังกล่าว เข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 270 ว่าด้วยการจงใจใช้อำนาจหน้าที่ที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และวุฒิสภามีอำนาจถอดถอนออกจากตำแหน่งได้

การดำเนินการถอดถอนขะทำได้หรือไม่และจะอาศัยข้อเท็จจริงอะไรในการยื่นถอดถอน ติดตามได้ในรายการ Hot Topic ร่วมพูดคุยกับนายคณิน บุญสุวรรณ อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนุญ ปี 40

0 comments