Advertising Console

  ฟุตบอลยูโรทำเงินสะพัดกว่า 6 หมื่นล้าน

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  572
  59 จำนวนการรับชม
  ฟุตบอลยูโรทำเงินสะพัดกว่า 6 หมื่นล้าน

  รายการ Market Place วันที่ 29 พ.ค.2555

  ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รายงานผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายและผลกระทบด้านธุรกิจและสังคมไทยในช่วงการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2012 จะมีเงินสะพัดเกือบ 65,000 ล้านบาท แต่จะเป็นเงินพนันบอลกว่า 4 หมื่นล้านบาท โดยเป็นเงินที่กระตุ้นเศรษฐกิจจากการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค สังสรรค์ และซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าประมาณ 25,000 ล้านบาทเท่านั้น

  ขณะที่นายจุน อาซุมิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่น ยืนยันว่า ในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ ญี่ปุ่นและจีน จะเปิดทำการค้าขายระหว่างกันด้วยเงินสกุล เยน และหยวน โดยตรงเป็นครั้งแรกที่ไม่ผ่านการเปลี่ยนเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐก่อน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มบทบาทของเงินหยวนในระบบการค้าโลก รวมถึงช่วยลดต้นทุนด้านการเงินของผู้ประกอบการ

  Produced by VoiceTV