การขุดค้นหาตัณหาของผู้หญิง

VoiceTV

by VoiceTV

476
830 views
  • About
  • Export
  • Add to
  • Playlists
รายการ คิดเล่นเห็นต่างกับคำผกา ประจำวันอาทิตย์ 16 มิถุนายน 2556

What Do Women Want? Adventures in the Science of Female Desire แต่งโดย Daniel Bergner หนังสือที่ อ.เกษียร เตชะพีระ แนะนำในเฟซบุ๊ก เป็นเรื่องราวการศึกษาวิจัยสำรวจความปรารถนาทางเพศของผู้หญิงและพบว่าพลิกกลับตาลปัตรกับความเชื่อทางวัฒนธรรม อย่างน่าตื่นต้นเร้าใจยิ่งนัก

พบว่าผู้หญิงมีแรงปรารถนามากๆพอกับผู้ชาย และถูกกระตุ้นได้ง่ายกว่าผู้ชาย แต่ถูกกดทับจากผู้ชาย และถูกฝังลึกลงไปด้วยวัฒนธรรมและความเข้าใจของผู้ชายทำให้ผู้หญิงไม่สามารถแสดงออกถึงความปรารถนาของตนเองได้

บทความของ Daniel Bergner ตีพิมพ์ในนิวยอร์คไทม์ในปี 2009 ได้ไปสัมภาษณ์ผู้ทำวิจัยเกี่ยวกับกามารมณ์ แล้วนำมาเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม

วิถีกามารมณ์ของผู้หญิงและผู้ชายนั้นแตกต่างกันอย่างไร และการมีอารมณ์ทางเพศนั้นวัดจากอะไร เช่นผู้ชาย ดูจากการแข็งตัวของอวัยวะเพศหรือไม่แต่หากใจไม่พร้อม แล้วจะเป็นอย่างไร จำเป็นต้องพึ่งพาไวอากร้าเพื่อต้องการแสดงศักยภาพหรือต้องการอำนาจหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องราวซับซ้อน เป็นการเมืองว่าด้วยเพศวิถี แล้วไวอากร้าของผู้หญิงมีไว้เพื่ออะไร...และจะมีผู้หญิงสักกี่คนที่จะเดินไปซื้อไวอากร้าให้กับตนเอง
Sigmund Freud เคยกล่าวไว้ว่า “What Do Women Want?” “คำถามที่ยิ่งใหญ่ที่ยังไม่มีคำตอบและตัวข้าพเจ้าเองก็ยังตอบไม่ได้ แม้ว่าข้าพเจ้าจะใช้เวลาศึกษาเรื่องจิตวิญญาณของผู้หญิงมานานถึง 30 ปี ก็คือคำถามที่ว่า ‘ผู้หญิงต้องการอะไร?’”

ตัณหาของผู้หญิงอยู่ที่ไหน และการกระตุ้นให้ผู้หญิงมีความรู้สึกทางเพศเกิดขึ้นได้อย่างไร จากการทำวิจัยของ Meredith Chivers ได้ทำการทดลองหนังโป๊ลิง เป็นคลิปให้มนุษย์ผู้ชาย ผู้หญิง เกย์ เลสเบี้ยนดู จากเปิดคลิปการร่วมเพศของมนุษย์ การเปลือยอกออกกำลังกาย ซึ่งผลการทดลองพบว่าภววิสัยกับอัตวิสัยของผู้หญิงมีภาวะย้อนแย้งมากกว่าผู้ชาย

0 comments