schenseditor

İSTİKBÂL KÖKLERDEDİR! <br />Biz kökten dinciyiz ! Zaten dincilik saptan olmaz, kökten olur. <br />www.schens.com