personne26

sono fune wo goi de yuke omae no te de goi de yuke <br />omae ga kiete yorokobu mono ni omae no ooru wo makaseru na <br /><br />sono fune wa ima doko ni furafura to ukan de iru no ka <br />sono fune wa ima doko de boroboro de susu n de iru no ka <br />nagasaremai to sagarai nagara fune wa idomi fune wa itami <br />subete no suifu ga osore wo nashite nigesatte mo <br /><br />sono fune wo goi de yuke omae no te de goi de yuke <br />omae ga kiete yorokobu mono ni omae no ooru wo makaseru na <br /><br />sono fune wa mizukara wo sorafune to wasurete iru no ka <br />sono fune wa mai agaru sono toki wo wasurete iru no ka <br />chihei no hate suihei no hate soko ga fune no ririku chiten <br />subete no minato ga akari wo kishite danmari konde mo <br /><br />sono fune wo goi de yuke omae no te de goi de yuke <br />omae ga kiete yorokobu mono ni omae no ooru wo makaseru na <br />