Giot Suong Ban Mai

Nếu Chúa là mặt trời ... <br />Con xin làm giọt sương bé bỏng <br />Để tan ra trong sức nóng trái tim Người.