2018-06-20_ODVODNILI PROBLÉMOVÝ ÚSEK CHODNÍKA
by TVTurzovka
2018-06-20_ZASADALA FINANČNÁ KOMISIA
by TVTurzovka
2018-06-19_PRIBUDNÚ NOVÉ PARKOVACIE MIESTA PRI ZELENÝCH BYTOVKÁCH
by TVTurzovka
2018-06-15_ZASADALA KOMISIA SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ
by TVTurzovka
2018-06-15_VYŠLA ZNÁMKA PRIPOMÍNAJÚCA JUBILEUM MESTA TURZOVKA
by TVTurzovka
5. NEPLÁNOVANÉ ZASADNUTIE MsZ 13.jun 2018
by TVTurzovka
2018-06-12_MESTO REALIZUJE PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA NA VYŠNOM KONCI
by TVTurzovka
2018-06-06_CESTA DO ŠKOLY BUDE V NOVOM ŠKOLSKOM ROKU BEZPEČNEJŠIA
by TVTurzovka
2018 - UVÍTANIE NOVORODENCOV DO ŽIVOTA
by TVTurzovka
2018 - MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ V TURZOVKE
by TVTurzovka
2018-05-30_NA NOVOM CINTORÍNE PRIBUDLA TRETIA TERASA
by TVTurzovka
2018-04-20_STRETLI SA ORGANIZÁTORI PODUJATÍ TURZOVSKÉHO LETA 2018
by TVTurzovka
2018 - STAVANIE MÁJA
by TVTurzovka
2018-04-20_MESTO UPRAVILO ZANEDBANÝ POZEMOK PRI ŠKOLE V ZÁVODÍ
by TVTurzovka
2018-04-19_POZVÁNKA NA TRADIČNÚ PRVOMÁJOVÚ PREHLIADKU MAŽORETIEK
by TVTurzovka
2018-04-19_CVČ TURZOVKA USPORIADALO SÚŤAŽ - POZNÁŠ KYSUCE
by TVTurzovka
2018-04-19_KOMISIA SA VENOVALA SPRÁVAM O HOSPODÁRENÍ MESTA A JEHO ORGANIZÁCIÍ
by TVTurzovka
2018-04-18_ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA BUDE V STREDU 25. APRÍLA
by TVTurzovka