Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Red Notice (film)

Xem toàn màn hình
3 ngày trước

Chris Diamantopoulos talks "Red Notice," "The Office" and being Mickey Mouse

Salon
Salon
Actor Chris Diamantopoulos joins “Salon Talks” to discuss his role in Netflix’s “Red Notice,” where he plays opposite Gal Gadot, Dwayne Johnson and Ryan Reynolds. The versatile performer also opens up about his evolution as an actor, including being the voice of Mickey Mouse and why his character on "The Office" would have shown Pam a good time.
Xem thêm về
Đã thêm

1 tháng trước