Bạn có muốn xóa tất cả những tìm kiếm gần đây?

Tất cả các nội dung tìm kiếm gần đây sẽ bị xóa

Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Greta Thunberg

Xem toàn màn hình

Greta Thunberg blasts political leaders at large Denver rally

Newsflare
Newsflare
Hôm qua|82 lượt xem
Teenage climate activist Greta Thunberg spoke on Friday at a rally in Denver in the USA where hundreds of students missed school to protest against climate change.

She blasted political leaders.

"The people in power continue to ignore us... How dare they," she said.