Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Amanda Gorman

Xem toàn màn hình
3 ngày trước|3.5K lượt xem

Inaugural poet Amanda Gorman delivers a poem at Joe Biden's inauguration

Jeanmarcmorandini.com
Jeanmarcmorandini.com
Inaugural poet Amanda Gorman delivers a poem at Joe Biden's inauguration
Đã thêm

3 tuần trước