Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Học viện Umbrella (phim truyền hình)

Xem toàn màn hình
2 giờ trước

Quidditch changes its name to Quadball after JK Rowling's alleged anti-trans comments

euronews (in English)
euronews (in English)
Real-life quidditch - based on the magical game featured in the Harry Potter franchise - is being renamed quadball by the sport's governing bodies. But why?
Đã thêm

3 tuần trước