Bạn có muốn xóa tất cả những tìm kiếm gần đây?

Tất cả các nội dung tìm kiếm gần đây sẽ bị xóa

Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Thuyết âm mưu về sự kiện 11 tháng 9

Xem toàn màn hình

'Inside job' behind fake SAROs scam?

ABS-CBN News
ABS-CBN News
10 ngày trước|36 lượt xem
Justice Secretary Leila de Lima suspects an inside job in a new fund controversy involving fake Special Allotment Release Orders (SAROs).

Video khác