Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Donald Trump

Xem toàn màn hình
13 phút trước|0 lượt xem

Trump hits back at Obama as 'grossly incompetent' after criticism

The Fastest
The Fastest
Xem thêm về