Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Donald Trump

Xem toàn màn hình
2 giờ trước|1 lượt xem

What Liz Cheney got right about Trump and Republicans

nifio TV
nifio TV
Xem thêm về