Bạn có muốn xóa tất cả những tìm kiếm gần đây?

Tất cả các nội dung tìm kiếm gần đây sẽ bị xóa

Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Trung tâm Thương mại Thế giới (1973–2001)

Xem toàn màn hình

HORS DE CONTROLE - WORLD TRADE CENTER

RMC Story
RMC Story
4 ngày trước|705 lượt xem
Le 20 avril 2010, aux Etats-Unis, une explosion suivie d'un incendie gigantesque ont ravagé la plateforme pétrolière Deepwater Horizon la transformant ainsi en torche géante.