Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

John R. Bolton

Xem toàn màn hình
9 ngày trước|0 lượt xem

John Bolton Urges Republicans To 'Repair The Damage' Trump Has Done To The Party _ Katy Tur _ MSNBC

gossipcafe2020
gossipcafe2020
John Bolton Urges Republicans To 'Repair The Damage' Trump Has Done To The Party _ Katy Tur _ MSNBC
Đã thêm

2 tháng trước