Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Aaron Rodgers

Xem toàn màn hình
13 giờ trước|17 lượt xem

Does Aaron Rodgers Have a Legit Reason to Be Upset With Packers?

Sports Illustrated
Sports Illustrated
Aaron Rodgers is clearly frustrated with the Green Bay Packers with speculation running rampant that he wants to play elsewhere despite the team affirming they want him back.