Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Giải vô địch bóng đá thế giới 2022

20 giờ trước

FIFA World Cup Qatar 2022: How Qatar delivered on its promise

euronews (in English)
euronews (in English)
One of the best World Cups of all time, but how did Qatar deliver on its promise to give us an amazing tournament?
Đã thêm

1 tuần trước