Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Vladimir Vladimirovich Putin

Xem toàn màn hình
3 ngày trước|16 lượt xem

L'Union européenne écarte la possibilité d'un sommet avec Vladimir Poutine

FRANCE 24
FRANCE 24

Visitez notre site :
http://www.france24.com

Rejoignez nous sur Facebook
https://www.facebook.com/FRANCE24

Suivez nous sur Twitter
https://twitter.com/France24_fr#
Đã thêm

1 tuần trước