Bạn có muốn xóa tất cả những tìm kiếm gần đây?

Tất cả các nội dung tìm kiếm gần đây sẽ bị xóa

Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Rashida Tlaib

Xem toàn màn hình

Trump Says He Doesn't Buy Tlaib's Tears, Calls Her An 'Anti-Semite'

Geo Beats
Geo Beats
26 ngày trước|22 lượt xem
President Trump on Tuesday called Representative Rashida Tlaib an anti-Semite and accused her of faking her tears.