Bạn có muốn xóa tất cả những tìm kiếm gần đây?

Tất cả các nội dung tìm kiếm gần đây sẽ bị xóa

Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Joaquin Phoenix

Xem toàn màn hình

The Heartbreaking Life of Joaquin Phoenix

WatchMojo
WatchMojo
2 giờ trước|418 lượt xem
Joaquin Phoenix is among the greatest talents of his generation, but that does not mean he has had an easy life. In this video, we will be attempting to better understand the man behind the many roles, as we explore the Heartbreaking Life of Joaquin Phoenix.