Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Boris Johnson

Xem toàn màn hình
2 giờ trước|0 lượt xem

Boris Johnson warns NHS will become overwhelmed without England lockdown

PlayGames
PlayGames
Boris Johnson insisted his proposed month-long lockdown in England would 'stem the rising waters' of a second wave of Covid-19, as he urged backbenchers to support the measures. The prime minister vowed that the lockdown, which will come into force at midnight on Wednesday, will end in four weeks and that ministers would seek a 'fresh mandate' on what came next.
Johnson accused of lack of transparency as he appeals for unity on lockdown
Xem thêm về