Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Insurrection Act of 1807

Xem toàn màn hình
3 tháng trước|80 lượt xem

Insurrection Act - Twitter's Descent; How Trump’s Emergency Declaration differs from the Insurrection Act

Tvideo
Tvideo
Insurrection Act - Twitter's Descent; How Trump’s Emergency Declaration differs from the Insurrection Act