Bạn có muốn xóa tất cả những tìm kiếm gần đây?

Tất cả các nội dung tìm kiếm gần đây sẽ bị xóa

Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Coca-Cola

Xem toàn màn hình

Man fills Coca-Cola bottles with 50,000 matches and sets them alight

Newsflare
Newsflare
12 giờ trước|36 lượt xem
A man in Belarus fills several glass Coca-Cola bottles with 50,000 matches and sets them alight in a bizarre experiment.

Vasily Lebedev fills the bottles with the ends of matches before lining them up and setting them on fire.

This footage was filmed on September 21.