Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Elton John

Xem toàn màn hình
7 ngày trước|11 lượt xem

at an Elton John Concert

Remit TV
Remit TV
Tiny Dancer is a brilliant song. it was an emotional moment and perfect to be there.
hope you like it!
Xem thêm về